Kaip Jūs manote, kodėl rusai yra nelinkę mokytis kalbos to krašto, kuriame gyvena? Ar imsite pavyzdį iš Batkos kalbėti rusiškai?

Patiko atsakymas? Pasidalinkit!